Jak se naučit cítit akci třpytky Mepps při rybolovu?

Začátečníkům velmi pomůže a je vřele doporučováno trénování poznávání veškerých rozdílných třpytek Mepps a jejich rozdílných chodů pod vodou. Nejlepší je začít praktický trénink v klidné vodě. Požadovat po začátečnících házet nějaký čas s AGLIÍ  3 a koncentrovat se na cítění odporu a vibrací třpytky během chodu. Mohou zkusit popisovat co cítí. Opakovat nácvik s COMET 3 a poté s AGLIA LONG 3.

Poté navázat jednu ze třpytek, aniž by začátečník věděl, který typ má na udici a nechat jej nahodit se zavřenýma očima  a uhodnout před vytažením třpytky, o který typ se jedná. Přes veškeré začátečnické chyby, toto je překvapující metoda, jak se nejrychleji naučit poznat rozdíly a identifikovat tyto tři základní třpytky. Stejná cvičení mohou být znovu užita pro posílení zažitého chování a později pro tréninky v proudné vodě a peřejích.

Zkušenost získaná těmito tréninkovými lekcemi bude:

Jestliže se rybář naučil vnímat unikátní vibrační identity každého modelu, okamžitě rozpozná typ akce a slyší zdali třpytka produkuje v dané lokalitě nejlepší signál. Je velmi vzácné, že by zkoušel více než 2 nebo 3 modely třpytek, než vybere tu nejvhodnější. Zkušený rybář může často vybrat správnou třpytku pro správnou vzdálenost jednoduše pohledem na rybí stanoviště.